پل های ارتباطی
نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد پست الکترونیکی تلفن شرکت داخلي مستقیم نمابر
1 اقتصاد, دکتر مهدی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 0613161
2 جهان گیر, دکتر مدیر مدیریت مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 0613161
3 ضیغمی, دکتر ناصر مدیریت مطالعات و برنامه ریزی راهبردی 0613161


نشانی
خوزستان، اهواز، اتوبان گلستان، پردیس دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور
سازمان مرکزی، طبقه سوم
دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

نشانی ما در اینترنت: Strategy.Ajums.ac.ir

سامانه پیامک: ---
رایانامه: Strategy@ajums.ac.ir

ارسال پیشنهادات
مطالب و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید!

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0