شنبه, 4 آذر 1396

آیین نامه های مبتنی بر مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی
تعداد دریافت : 0 خلاصه
آیین نامه استخدامی و تشکیلاتی اعضای هیأت علمی
تعداد دریافت : 0 خلاصه
آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تعداد دریافت : 0 خلاصه

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8