رسالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رسالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رسالت دانشگاه لوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رسالت
رسالت
  • - تربیت  نیروی  انسانی  متعهد و مجرب  متناسب با  نیازهای نظام  سلامت کشور در سطوح کاردانی تا فوق تخصص

  • - انجام «پژوهش» و «تولید علم و فناوری» در حوزه­ی سلامت

  • - تأمین دسترسی عادلانه و با کیفیت آحاد جمعیت تحت پوشش به خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز

  • - حصول اطمینان از مراعات استانداردهای کیفیت و ایمنی در امور مرتبط با حوزه نظام سلامت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 651645 bytes

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0