چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شنبه, 4 آذر 1396

چشم اندا


چشم انداز
چشم انداز دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز بر آن است تا پایان
سال 1398 هجری

شمسی،
از نظر عملکرد در حوزه های مختلف، توسعه­ ی سلامت استان و
فعالیت­های بین المللی در زمره­ی 5

دانشگاه برتر
علوم پزشکی کشور قرار گیرد.
اندازه پرونده : 635147 bytes

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8