چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
چشم اندا

چشم انداز
چشم انداز دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز بر آن است تا پایان
سال 1398 هجری

شمسی،
از نظر عملکرد در حوزه های مختلف، توسعه­ ی سلامت استان و
فعالیت­های بین المللی در زمره­ی 5

دانشگاه برتر
علوم پزشکی کشور قرار گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 635147 bytes

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0