اهداف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهداف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اهداف دانشگاه

اهداف کلی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

با توجه به مأموریت و دورنمای دانشگاه، اهداف كلي دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای سالهای 1394 تا 1398 عبارتند از:

G1 : افزایش امید به زندگی

G2 : کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر مرتبط با آن ها

G3 : ارتقای خص توسعه کودکان

G4 : ارتقای سلامت روانی اجتماعی مردم و جامعه

.
.
.

 

اهداف کمی (اختصاصی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

G1 : افزایش امید به زندگی

G2 : کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر مرتبط با آن ها

G3 : ارتقای شاخص توسعه کودکان

G4 : ارتقای سلامت روانی اجتماعی مردم و جامعه

G5 : کاهش ميزان آلاينده هاي آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهاي پذيرفته شده جهاني

G6 : افزايش ميزان دسترسي و بهره مندی  خانوارهای ایرانی به سبد غذايي مطلوب، سالم و ايمن با تاکید بر استانهای ناامن و بسیار ناامن غذایی

G7 : پوشش همگانی خدمات سلامت با تأکید بر مراقبتهای اولیه

G8 : ارتقای توانمندسازی مردم، سازمان ها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود

: G9 ارتقاي سلامت باروري و فرزندآوري

G10 : پوشش فراگير و دسترسي عادلانه جمعیت تحت پوشش به و مراقبت های سلامت با کیفیت

G11 :  حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه های سلامت

G12 :  ارتقاء خدمات  درمانی و مدیریت بیماریها

G13 : استقرار نظام جامع سلامت باروری

G14 : ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر فوریت های پزشکی،حوادث و بلایا

.
.
.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 0 bytes

اهداف دانشگاه
اهداف عملیاتی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اندازه پرونده : 2045512 bytes

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0